602 567 298 skolkabrezi@gmail.com

Důležité odkazy

Přerušení provozu v době hlavních prázdnin v termínu od 17.07. – 31.08. 2021

Organizace zápisu do Mateřské školy Pohádka

Školní řád mateřské školy

Provozní řád školní zahrady

Filozofie MŠ

Jak probíhá den ve školce

Dítě a MŠ

Maminko a tatínku, prosím

Úmluva OSN o právech dítětě 1989

Úplata 2020-2021

Projekt: Z POHÁDKY DO POHÁDKY