602 567 298 skolkabrezi@gmail.com

Důležité odkazy

Úplata 2021-2022

Přerušení provozu v době hlavních prázdnin v termínu od 17.07. – 31.08. 2021

Školní řád mateřské školy

Provozní řád školní zahrady

Filozofie MŠ

Jak probíhá den ve školce

Dítě a MŠ

Maminko a tatínku, prosím

Úmluva OSN o právech dítětě 1989

Projekt: Z POHÁDKY DO POHÁDKY